- Servicebilen ...

Hårdare krav på oss att minska på värme- och energikostnader

6/5, 2012 kl. 11:05

Nya tuffare föreskrifter ligger nu i Riksdagen för beslut och som kommer att gälla inom kort. Dessa föreskrifter kommer att gälla alla typer av hus och bostäder.

Energiförbrukningen skall uppges vid annonsering om försäljning eller uthyrning.

Energideklarationen skall visas upp för husspekulant och eventuell hyresgäst.

Deklarationen skall finnas anslagen i entrén för alla typer av byggnader utom småhus.

Boverket får tillsynsansvaret för att energideklarationerna finns och kommer till användning.

Alla typer av byggnader …

  • ... alltid redo!
  • - Dålig isolerad vindslucka ...
  • ... visar värmekameran!

… med användbar golvyta över 500 kvadratmeter, och som ofta besöks av allmänheten, skall vara energideklarerade. Och från och med 1 juli 2015 gäller 250 kvadratmeter.

Besiktning måste utföras på plats för att energideklarationen skall kunna bli godkänd.

Företagen, som utför energideklarationer, kommer inte längre att kunna vara ackrediterade, alltså officiellt godkända såsom utfärdare av energideklarationer.

Uppgiften att utföra energideklarationer kommer att utföras av energiexperter som personcertifierats av ett ackrediterat certifieringsorgan. Denna förändring beslutades av Regeringen den 15 mars i år.
Den nya lagstiftningen träder kraft den 1 juli i år, men efter samråd med Boverket är bedömningen, att nu ackrediterade företag, kommer att ha möjlighet att utföra energideklarationer precis som vanligt i vart fall under hela 2012.

Boverket kommer att göra stickprovskontroller på utförda energideklarationer för att se hur uppgifterna tagits fram och vad de har gett för resultat.

Boverket fortsätter också arbetet med att underlätta jämförelser mellan byggnaders energiförbrukning. Bland annat genom att energideklarationerna skall kunna plockas fram från en särskild webbplats hos Boverket.

http://www.lonnenergi.se

Denna artikel är publicerad på Gestrike Magasinet via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Lönn Energi-Konsult

Lönn Energi-Konsult

Medlem sedan 2012-03-10

Bengt-Åke Lönn, Vd och ägare till Lönn Energi-Konsult AB.

Vad vill du läsa?

Publicera

Erbjudanden

Visa fler erbjudanden »

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng